História značky De Dietrich

História rodu de Dietrich sa začala písať v údolí Jaegerthal severne od Štrasburgu v roku 1684, kedy sa bohatý bankár Johann Dietrich rozhodol investovať do metalurgického priemyslu. Johann bol veľmi zásadový človek so silným presvedčením. Preto bez váhania kúpil zničenú zbrojársku dielňu, opravil ju a započal výrobu železa a ocele pre výrobu náradia, zbraní a neskôr častí kanónov. Johann Dietrich v počiatkoch svojej činnosti v zbrojárskom priemysle reagoval na aktuálny dopyt Francúzska po kanónoch, munícii a zbraniach. Po dohode s kráľom Ľudovítom XIV., započal Johann výrobu zbraní určených na obranu štátu. Vďaka tomu získala firma rodiny Dietrich pozíciu jednej z najsilnejších spoločností v metalurgickom priemysle. V roku 1761 získal syn Johanna, Jean Dietrich, šľachtický titul od kráľa Ľudovíta XV. a stal sa tak Jeanom de Dietrich. Jean sa po ukončení kariéry v bankovníctve rozhodol aktívne podieľať na rodinnom podnikaní a významne ho rozšíril nákupom zlievárne a výstavbou niekoľkých ďalších tovární. Rodina de Dietrich si veľmi rýchlo vybudovala meno "majstrov kovania železa". Spoločne s rozvojom značky sa začali objavovať prvé problémy. Pretože výrobky rodu de Dietrich boli už vtedy veľmi kvalitné a tešili sa z uznania po celej Európe, stále častejšie sa objavovali falzifikáty tejto značky. V záujme zabezpečenia dobrého mena firmy a ochrany značky pred falšovaním, daroval kráľ Ľudovít XVI. Firme De Dietrich logo "Lesný roh". Od tej doby sú všetky výrobky značky De Dietrich označené týmto logom.

De Dietrich a vznik Marseillaisy

predvečer Francúzskej revolúcie Jean de Dietrich III. vlastnil najväčšie a zároveň najdôležitejšie priemyselné závody vo Francúzsku. Zamestnával 1500 ľudí, čím sa stal najväčším priemyselníkom v Alsasku a vyslúžil si tak prezývku "Kráľ ocele". Rodina získala značný vplyv. Syn Jeana Phillippe Frédéric získal členstvo v akadémii vied a kráľ Ľudovít XVI. mu zveril zodpovednosť za priemyselný rozvoj Francúzska. Práve okolo Phillipa Frédérica sa zhromaždili najväčší revolucionári a generáli tej doby. Baron de Dietrich, starosta Štrasburgu, si preto objednal u Claudea Rouget de Lisle vojenský pochod pre vojakov Rýnskej armády. Prvýkrát sa táto pieseň spievala na svadbe dcéry baróna de Dietrich. Pieseň sa volala Marseillaise a stala sa neskôr národnou hymnou Francúzska. Phillippe Frédéric de Dietrich stál však na "zlej strane revolúcie". Postavil sa proti revolučnej vláde, a preto ho Robespierrovi ľudia zatkli a 29. decembra 1793 popravili gilotínou.

Amélia de Dietrich – žena pri kormidle

Po smrti baróna sa v jeho zlievárni zastavila prevádzka. Továreň bola zatvorená a prevedená pod dohľad štátu. Kríza trvala až do roku 1806, kedy majetok rodiny zdedila mladá, 28-ročná vdova Amélia de Dietrich. nadviazala na rodinnú tradíciu, vrátila firme jej bývalú slávu a znovu dosiahla finančnú nezávislosť. Vzala do svojich rúk riadenie všetkých krokov výroby, počnúc návrhom a realizáciou končiac. Doviedla firmu De Dietrich k expanzii v nových, dynamicky sa rozvíjajúcich priemyselných odvetviach. Keď v roku 1830 zažil francúzsky metalurgický priemysel recesiu, Amélia prekonala všetky prekážky a navyše intuitívne nasmerovala firmu na oblasť práve sa rozvíjajúcej železničnej prepravy. Aby si poistila šance na úspech, oslovila najlepších inžinierov tej doby.

Po vojne v roku 1870, Amélia opäť preukázala svoj vizionársky talent, keď ako prvá rozpoznala úlohu dizajnu v priemyselnej výrobe. Zaviedla nové dekoratívne prvky z ocele a smaltu, ktoré sa stali charakteristické pre výrobky značky De Dietrich. Firma De Dietrich sledovala nové trendy, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu kvality života celej francúzskej spoločnosti a vďaka tomu sa zapojila do výroby dieselových lokomotív, parných vozidiel a prvých sporákov pre domácnosti.

Automobilové dobrodružstvo De Dietrich

Skutočný prevrat v živote značky nastal v roku 1897, kedy barón Eugène de Dietrich kúpil nový patent a vyrobil automobil, s ktorým zvíťazil na prvých významných medzinárodných pretekoch, ktoré sa konali na trase Paríž - Amsterdam. Neskôr s týmto automobilom urazil viac ako 3000 km dlhú trasu z Paríža do Sankt Petersburgu. Automobilový priemysel ho zaujal natoľko, že v roku 1902 vyrobil prvý luxusný automobil - Bugatti, ktorý bol navrhnutý pod značkou De Dietrich. Napriek tomu sa v roku 1907 barón Eugène rozhodol opustiť automobilový priemysel a zamerať sa na odvetvie domácich spotrebičov.

Značka De Dietrich prispela k rozvoju technológií vytvorením a uvedením na trh prvej indukčnej varnej dosky na svete alebo popularizáciou vlastnej funkcie pyrolytického čistenia rúry. Takmer 40 rokov po prezentácii prvej vstavanej kuchyne, bola v roku 2007 značka De Dietrich vyznamenaná cenou Prix Janus de l'industrie za rúru Color Matrics vybavenú výklopným ovládacím panelom. Vytvorila nový rad výrobkov, ktorý korešponduje s životnými hodnotami, akými sú: sloboda, spokojnosť a osobný rast. Aj v dnešnej dobe znamená životné motto baróna Jeana de Dietricha: "Nie pre seba, ale pre ostatných" nadčasovú hodnotu, od ktorej sa odvíja nielen poslanie ponúkať krásne a kvalitné výrobky, ale byť tiež priekopníkom nového spôsobu života. Práve táto idea charakterizuje hlavnú myšlienku značky De Dietrich od jej vzniku do súčasnosti.

Kde koupíte spotřebiče
Zobrazit nejbližší prodejce

Créateur D'Émotions Depuis 1684