3 priame vstupy vrátane "BOOST"

Platňa má naprogramované tri priame vstupy:
Pomalé varenie - 8. stupeň
Vyprážanie - 12. stupeň
BOOST - plný výkon, nie je programovateľný

Tlačidlá umožňujú nastavenie výkonu v širokom rozsahu, podľa potreby. Funkcia "Pomalé varenie" umožňuje použitie výkonových stupňov v rozsahu 1 až 9. Predvoľbu "Vyprážanie" je možné naprogramovať v rozmedzí stupňov 10 až 15.

Technológiu nájdete pri týchto spotrebičoch

Kde koupíte spotřebiče
Zobrazit nejbližší prodejce

Créateur D'Émotions Depuis 1684