Tepelné čerpadlo

V sušičkách s technológiou tepelného čerpadla je suchý horúci vzduch najprv vehnaný do priestoru bubna sušičky, kde na seba nadviaže vlhkosť z vloženej bielizne. Tento vlhký vzduch je potom cez filtre nasávaný do kondenzátora tepelného čerpadla, kde dochádza k vyzrážaniu vzdušnej vlhkosti. Vysušený vzduch je následne ohrievaný na prevádzkovú teplotu a opätovne dopravený do priestoru bubna sušičky.

Výsledkom tohto procesu je tak vysoká účinnosť, ako aj veľmi úsporná prevádzka, kedy spotreba oproti bežnej kondenzačnej sušičke klesá až o 50 %. Výhodou je aj oveľa šetrnejšie sušenie bielizne, vďaka nižšej teplote vháňaného vzduchu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí cca 50 až 55 °C. Vďaka tomu kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom vypúšťa oveľa menej tepla a vlhkosti do okolia.

Technológiu nájdete pri týchto spotrebičoch

Kde koupíte spotřebiče
Zobrazit nejbližší prodejce

Créateur D'Émotions Depuis 1684